-  the carmelite ngo  -

 
ZIMBABWE: Simudzai Mureza wedu WeZimbabwe
    (Blessed be the Land of Zimbabwe)
     
  The Carmelites and Zimbabwe
     

 

 

  The United Nations and Zimbabwe
     
  The Churches and Zimbabwe
     
  Some Information on the Country and People:
     
    Zimbabwean flag courtesy of 4 International Flags